Titulní obrázek

Nechybujte a sjednejte si povinné ručení

Povinné ručení je pro každého motoristu zákonné. To je potřeba si uvědomit. Zbytečně neriskujte a pokud jej sjednané ještě nemáte a váháte, je to velká chyba. 

Někteří motoristé se domnívají, že když autem nejezdí, mají ho třeba dlouhodobě zaparkované v garáži, nemusí za ně platit povinné ručení. Porušením této povinnosti se dopouštíte přestupku, za který můžete zaplatit pokutu až 40 tisíc korun. Nejezdíte-li s vozem, musíte odevzdat tabulky SPZ a osvědčení o registraci vozidla na registru vozidel. Protože pokud bude vaše vozidlo evidováno jako "provozované" a nebudete mít platnou pojistnou smlouvu, dostanete od ČKP výzvu k úhradě příspěvku do garančního fondu.

Jestli si myslíte, že na povinné ručení je vždycky času dost, pletete se. Pokud s nepojištěným vozem jezdíte a způsobíte nehodu, budete se asi divit částce, kterou zaplatíte. Někteří motoristé se domnívají, že existuje nějaká ochranná lhůta, která je po ukončení povinného ručení kryje v případě škody. Žádná taková ochranná lhůta však neexistuje.

Po zániku povinného ručení si sjednejte nové, nebo uložte registrační značku na registru vozidel. Někteří motoristé se dopouštějí chyby, když vozidlo nepojistí ihned poté, co je zakoupili, ale až když mají v ruce všechny potřebné doklady. Například pokud si původní vlastník kvůli oznámení změny vlastnictví na registr vozidel musí ponechat technický průkaz. Je nutné, aby si nový vlastník pořídil kopii technického průkazu, a to právě pro včasné uzavření povinného ručení. Pokud by bylo vozidlo v době převodu nepojištěné, třeba jen několik dní, nový majitel se vystavuje rizikům, která plynou z nepojištění vozidla.

Pojištění vozidel: připojištění čelního skla je jedním z nejrozšířenějších připojištění k povinnému ručení nebo k havarijnímu pojištění. Můžete si zvolit připojištění s limitem od 5000 kč až po 50000 Kč. Některé pojišťovny vyžadují spoluúčast, jiné zas pojišťují např. všechna skla na vozidle.

Je třeba si také uvědomit, že po celou dobu, kdy jste dali auto do komisního prodeje v autobazaru, jste stále jeho vlastníkem. A tudíž se vás týkají všechny povinnosti vyplývající z vlastnictví vozidla. Pokud by například při předváděcí jízdě došlo k nehodě, veškerou způsobenou škodu by musel zaplatit majitel vozidla.

Rozhodně je v zájmu obou smluvních stran mít kupní smlouvu uzavřenou písemně. Je důležité, aby byla dobře formulována, například je třeba uvést všechny dostupné informace o vozidle, které je předmětem koupě/prodeje. Zároveň je potřeba do smlouvy uvést co nejvíce možných informací o kupujícím i prodávajícím, včetně jména a příjmení, adresy trvalého bydliště, rodného čísla, případně čísla občanského průkazu. Důležité je také, aby obě strany kupní smlouvu s uvedením data řádně podepsaly.

Po prodeji vozidla jeho původní vlastník musí registru vozidel nahlásit, že auto prodal. Stejně tak nový majitel auta musí registru oznámit, že je jeho novým vlastníkem. Jak prodávající, tak kupující mají na nahlášení deset pracovních dní. Někteří motoristé auto například kvůli jeho špatnému technickému stavu zlikvidují, ovšem zapomenou na to, že to musí také oznámit registru vozidel. Pokud je vozidlo stále registrováno, a vy jste jako jeho vlastníci vedeni v registru, vystavujete se riziku, že vás ČKP vyzve k zaplacení příspěvku do garančního fondu.

Pokud nebudete platit povinné ručení, čekají vás jak pokuty od správních orgánů, tak sankce od ČKP, kterými musíte přispět do garančního fondu. Například u osobního vozidla se sankce pohybuje od 50 do 70 korun za každý nepojištěný den. Někteří motoristé si však pletou úhradu příspěvků do garančního fondu s placením pojistného. Pokud vás ČKP vyzve k úhradě příspěvku do svého garančního fondu, musíte zároveň zaplatit i povinné ručení

Někteří adresáti výzev ČKP k úhradě příspěvku se domnívají, že nesouhlasí-li údaje o vozidle nebo o pojištění nebo o vlastníkovi vozidla ve výzvě uvedené, nemusí nic dělat. Ovšem to je velký omyl. Podle zákona je totiž důkazní břemeno na adresátovi výzvy, aby ČKP prokázal neexistenci povinnosti příspěvek uhradit. Na zaslanou výzvu musíte reagovat nejpozději do 30 dní.